Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2401/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp tỉnh Cao Bằng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2401/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 2401/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 595/CT-KTT ngày 1/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về việc xác định lại thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp tỉnh Cao Bằng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Phần G Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cơ quan thuế kiểm tra phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, xử lý phạt thì cơ quan Thuế có trách nhiệm truy thu hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền phạt tính không đúng trong thời hạn năm năm về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế”.

Tại công văn số 3403/TCT-CS ngày 21/8/2007 của Tổng cục Thuế gửi Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng hướng dẫn: Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT ghi trên hoá đơn của hoạt động thuê vận chuyển.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp số tiền thuế GTGT đầu vào năm 2001 đơn vị đã hạch toán vào chi phí kinh doanh thì không điều chỉnh lại do quá thời hiệu. Số thuế GTGT đầu vào ghi trên hoá đơn của hoạt động thuê vận chuyển phát sinh từ năm 2002 đến năm 2006 được khấu trừ theo hướng dẫn tại công văn số 3403/TCT-CS ngày 21/8/2007 của Tổng cục Thuế. Cục Thuế hướng dẫn đơn vị kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2401/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp tỉnh Cao Bằng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.882
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49