Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2393/BNN-ĐMDN kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá doanh nghiệp cổ phần hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2393/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 03/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2393/BNN-ĐMDN
V/v Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá doanh nghiệp cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện quy định tại Điều 27 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã gửi văn bản đề nghị kèm theo Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp của Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp (Văn bản số 2242; 2243 và 2244/BNN-ĐMDN ngày 20/7/2012) đối với các Công ty mẹ Tổng công ty 90 (Tổng công ty Mía đường I, Tổng công ty Mía đường II và Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam) để Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Ngày 01/8/2012, Kiểm toán Nhà nước đã có Văn bản số 1090/KTNN-TH thông báo cho Bộ Nông nghiệp và PTNT. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước chỉ thực hiện kiểm toán đối với các công ty mẹ thuộc tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Kiểm toán Nhà nước đang tập trung lực lượng kiểm toán viên để thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2012 đã được phê duyệt nên rất khó bố trí nhân lực để kiểm toán kết quả tư vấn định giá đối với các công ty mẹ thuộc các tổng công ty nhà nước theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và PTNT (gửi kèm văn bản của KTNN).

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện thẩm định để công bố giá trị doanh nghiệp đối với các công ty mẹ tổng công ty 90 trực thuộc Bộ (không chuyển hồ sơ qua Kiểm toán Nhà nước) để kịp tiến độ cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ Đổi mới và PTDN;
- Bộ Tài chính;
- BT Cao Đức Phát (để b/c);
- Lưu: VT, ĐMDN (04 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2393/BNN-ĐMDN kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá doanh nghiệp cổ phần hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.806

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61