Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2382/TCT-CS về việc lập tờ khai hải quan đối với hoạt động xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2382/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2382/TCT-CS
V/v lập tờ khai hải quan đối với hoạt động xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 126/CT-TT&HT ngày 21/1/2008 của Cục thuế thành phố Hải Phòng đề nghị hướng dẫn về lập tờ khai hải quan đối với hợp đồng xây dựng nhà xưởng cho Doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 7 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “bổ sung vào điểm 1.2d, mục III, phần B về điều kiện, thủ tục dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất được khấu trừ, hoàn thuế đầu vào như sau: Cơ sở cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất, xây dựng lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất phải có hợp đồng và phải thanh toán theo hướng dẫn tại điểm 1.2.d3, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC”.

Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông và cơ giới ký hợp đồng số 30/HĐ-XD ngày 27/12/2006 với Công ty TNHH Fong Ho (là doanh nghiệp chế xuất) thực hiện thiết kế và xây dựng nhà xưởng. Công ty lập biên bản bàn giao công trình ngày 29/5/2007 nhưng đến ngày 9/6/2007 mới quyết toán công trình (là thời điểm Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 có hiệu lực thi hành), đề nghị Cục thuế kiểm tra, xem xét nếu công trình trên hoàn thành bàn giao trước ngày 04/6/2007 thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hợp đồng số 30/HĐ-XD theo quy định trên.

Đối với các hợp đồng xây dựng, lắp đặt ký với doanh nghiệp chế xuất sau thời điểm Thông tư số 32/2007/TT-BTC có hiệu lực thi hành (ngày 04/6/2007) thì phải mở tờ khai hải quan theo hướng dẫn tại điểm 1.2.d2, mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và kiểm tra cụ thể để xác định thời điểm áp dụng theo quy định của Pháp luật về thuế GTGT./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2382/TCT-CS về việc lập tờ khai hải quan đối với hoạt động xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.397
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144