Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2381/VPCP-ĐMDN về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Quản lý thủy nông Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2381/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 15/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2381/VPCP-ĐMDN
V/v: thành lập Công ty TNHH một TV Quản lý thủy nông Lai Châu. 

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2009 về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý thủy nông Lai Châu, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý thủy nông Lai Châu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu làm đại diện chủ sở hữu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Đề án, Quyết định thành lập công ty này theo quy định hiện hành; chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính chính xác định mức vốn điều lệ công ty.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – TB và XH,
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN Phạm Viết Muôn, các Vụ: TH, KTN, ĐP;
- Lưu VT, ĐMDN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2381/VPCP-ĐMDN về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Quản lý thủy nông Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


861
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78