Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2371/VPCP-ĐMDN về việc đề án chuyển thành Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2371/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 14/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2371/VPCP-ĐMDN
V/v: đề án chuyển thành Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 1764/TTr-BGTVT ngày 24 tháng 3 năm 2009) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 352/BTC-TCDN ngày 09 tháng 01 năm 2009) Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 564/BKH-PTDN ngày 22 tháng 01 năm 2009) và Nội vụ (công văn số 71/BNV-TCBC ngày 08 tháng 01 năm 2009) về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thành Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, khi đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chuyển Công ty này thành Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TH, TKBT;
- Lưu VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2371/VPCP-ĐMDN về việc đề án chuyển thành Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.130
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129