Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2371/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2371/TCT-ĐTNN
v/v: việc nộp thuế (TNDN) đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện POSCO tại Hà Nội

 

Trả lời công văn không số ngày 16/6/2005 của Văn phòng đại diện POSCO tại Hà Nội về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 128//2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN;

Căn cứ Điều 13 - lợi tức từ chuyển nhượng tài sản, của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn dân quốc về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập;

Căn cứ Điểm 2.4, Mục VIII, Phần B, Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam;

Trường hợp Công ty POSCO – một bên trong liên doanh Vinapipe được phép chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho Công ty SEAH – một bên khác trong liên doanh Vianpipe, có phát sinh thu nhập thì Công ty POSCO phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam theo qui định của pháp luật thuế Việt Nam. Cơ quan thuế Việt Nam sẽ xác nhận số thuế thu nhập Công ty POSCO đã nộp tại Việt Nam để làm cơ sở tính toán số thuế Công ty còn phải nộp tại Hàn Quốc (nếu có).

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng đại diện POSCO tại Hà Nội biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP.Hải Phòng
- Lưu VT, ĐTNN

  

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2371/TCT-ĐTNN ngày 20/07/2005 về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.877

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.129.52