Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2360/LĐTBXH-LĐTL về việc vận dụng xếp công ty nhà nước hạng I do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2360/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 04/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 2360/LĐTBXH-LĐTL
V/v: vận dụng xếp công ty nhà nước hạng I

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 2025/UBND-ĐMDN ngày 9/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 31/8/2005, liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước. Tuy nhiên, tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên chưa quy định tiêu chuẩn xếp hạng đối với mô hình công ty nhà nước hoạt động kinh doanh thương mại được giao nhiệm vụ thường xuyên ổn định cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch như trường hợp của Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hóa. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa căn cứ vào quy mô, tính chất và hiệu quả hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa của Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hóa để xem xét, cho phép tạm thời vận dụng xếp công ty nhà nước hạng I trong thời gian Nhà nước chưa quy định tiêu chuẩn xếp hạng đối với mô hình công ty này. Khi Nhà nước ban hành tiêu chuẩn xếp hạng đối với mô hình công ty này thì phải xếp hạng theo đúng quy định của Nhà nước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH Thanh Hóa;
- Lưu VP, Vụ LĐTL(3)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2360/LĐTBXH-LĐTL về việc vận dụng xếp công ty nhà nước hạng I do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.028
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66