Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2345/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 02/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2345/BXD-KTTC
V/v: Thoả thuận và ban hành Định mức dự toán một số công tác xây lắp xây dựng công trình Nhà máy Xi măng Thăng Long.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11  năm 2007

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long

Theo văn bản số 12/CV/TLCC/HĐQT/2007 ngày 10/10/2007 của Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long về việc thoả thuận và ban hành Định mức dự toán một số công tác xây lắp xây dựng công trình Nhà máy Xi măng Thăng Long, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 12/CV/TLCC/HĐQT/2007 thì định mức dự toán một số công tác gia công, chế tạo và lắp đặt thiết bị, gia công chế tạo và lắp đặt kết cấu thép và một số công tác khác chưa có trong tập định mức dự toán hiện hành của Nhà nước hoặc có mà không phù hợp, nhưng các công tác của dự án này tương tự như dự án Nhà máy xi măng Hạ Long, Bộ Xây dựng chấp thuận để Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long vận dụng các định mức tương tự của Nhà máy xi măng Hạ Long áp dụng cho Nhà máy xi măng Thăng Long để lập đơn giá và quản lý chi phí theo quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổng hợp, kiểm tra, theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện các công việc nêu trên. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu VP - BXD, Viện KTXD;
 - Vụ KTTC. TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2345/BXD-KTTC ngày 02/11/2007 về việc thoả thuận và ban hành Định mức dự toán một số công tác xây lắp xây dựng công trình Nhà máy Xi măng Thăng Long do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.738

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228