Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2328/TCT-PCCS về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2328/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2328/TCT-PCCS
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh
Địa chỉ: 817, Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM

Về nội dung kiến nghị của Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về lĩnh vực thuế năm 2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

- Làm thế nào để cơ quan thuế chấp nhận các khoản trích lập dự phòng: giảm giá hàng tồn kho, đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi, bảo hành sản phẩm vào chi phí hợp lý? Làm thế nào để cơ quan thuế chấp nhận “giá trị thuần có thể thực hiện được” của các khoản dự phòng kế toán ước tính theo Thông tư 13/2006/TT-BTC?

- Khi khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn tài chính nhưng không cung cấp địa chỉ cụ thể rõ ràng thì doanh nghiệp có được xuất hóa đơn như thế hay không?

Trả lời:

1. Theo mục III Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

“8. Trích các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán, trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì cơ quan thuế chấp nhận các khoản dự phòng trên vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN khi được trích lập theo đúng hướng dẫn của Thông tư 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

2. Tại Điểm 3, Mục II, Phần A, Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên quy định: “Nội dung hóa đơn phải có đủ các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế (nếu có), tài khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng – GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua hàng. Trường hợp người mua hàng không ký khi lập hóa đơn được quy định tại khoản 1.11 mục VI Phần B Thông tư này”.

Căn cứ theo các quy định trên, khi Công ty lập hóa đơn giao cho khách hàng phải phản ảnh đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu theo quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh biết và liên hệ với cơ quan thuế thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Ban TTHT;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2328/TCT-PCCS về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212