Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2322/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2322/TCT-TS
V/v tiền thuê đất của Cty liên doanh

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: - Công ty liên doanh sản xuất tinh bột sắn Thái - BMC

Trả lời công văn số 45/CV-CT ngày 27/6/2005 của Công ty liên doanh sản xuất tinh bột sắn Thái - BMC về tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trong khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định về thu tiền thuê đất theo Luật Đất đai năm 2003, các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất vẫn tiếp tục thực hiện nộp tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước và Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Bản qui định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Do đó, Công ty liên doanh sản xuất tinh bột sắn Thái - BMC là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thuê đất để thực hiện dự án tại tỉnh Kon Tum, thuộc đối tượng thực hiện nộp tiền thuê đất và được hưởng các ưu đãi về tiền thuê đất theo Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu trên. Giá tính tiền thuê đất là giá do UBND tỉnh Kon Tum công bố áp dụng từ 1/1/2005 theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất, nếu tiền thuê đất đã xác định cao hơn giá đất quy định tại Điều 5 Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC thì thu tiền thuê đất tỉnh theo Điều 5 Quyết định 189/2000/QĐ-BTC. Khi Chính phủ ban hành Nghị định mới về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước sẽ áp dụng theo Nghị định mới.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Kon Tum để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Kon Tum
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2322/TCT-TS ngày 19/07/2005 của Tổng cục Thuế về tiền thuê đất của Cty liên doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.567

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!