Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2301/TCHQ-KTTT về việc xử lý xóa nợ thuế truy thu của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2301/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2301/TCHQ-KTTT
V/v xử lý xóa nợ thuế truy thu

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5446/HQTP-PNV(T2) ngày 09/5/2008 của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng về việc xem xét xóa nợ thuế truy thu của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do số nợ thuế đề nghị xóa là số nợ thuế phát sinh của Công ty Xuất nhập khẩu Biên giới Thanh Hóa, không phải của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa. Vì vậy để có cơ sở báo cáo Bộ xử lý xóa nợ truy thu thuế cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa theo đúng quy định, tránh tình trạng đã tính số nợ này trong vốn nhà nước khi xác định giá trị doanh nghiệp, nay lại xóa nợ cho doanh nghiệp (tính 2 lần cho 1 khoản nợ). Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng hướng dẫn Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa báo cáo số 1 số nội dung sau (có xác nhận của Cục thuế địa phương):

- Khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, Ban cổ phần hóa doanh nghiệp đã đưa số tiền truy thu thuế là 91.287.000 đồng vào trong giá trị doanh nghiệp chưa?

- Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, Doanh nghiệp có lỗ không? Số tiền lỗ là bao nhiêu?

- Khi bàn giao Doanh nghiệp, Ban Giám đốc cũ và ban Giám đốc mới có bàn giao khoản tiền truy thu này không? Lý do không bàn giao? (nếu không bàn giao)

- Gửi bổ sung bản photocopy có xác nhận sao y bản chính Quyết định số 2953/HQHP-KTTT ngày 27/11/1997 về việc truy thu số tiền nhập khẩu, vì trong bộ hồ sơ đề nghị xóa nợ truy thu thuế cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa không có văn bản này.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Web HQ;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2301/TCHQ-KTTT về việc xử lý xóa nợ thuế truy thu của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.886
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110