Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2288/TTG-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 13/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2288/TTg-ĐMDN
V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty Giấy Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Giấy Việt Nam (tờ trình 319/GVN-TCLĐ.HN ngày 23 tháng 9 năm 2010 và công văn số 373/GVN-TCLĐ.HN ngày 11 tháng 11 năm 2010); ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 14060/BTC-TCDN ngày 14 tháng 10 năm 2010), Công Thương (công văn số 10358/BCT-TCCB ngày 15 tháng 10 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7802/BKH-PTDN ngày 02 tháng 11 năm 2010) về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty Giấy Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung hai ngành nghề kinh doanh sau cho Công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam:

- Sản xuất kinh doanh văn phòng phẩm;

- Xuất nhập khẩu sản phẩm giấy, bột giấy, dăm mảnh, xen luylô, lâm sản, thiết bị vật tư, hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TC, CT, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các vụ: KTTH, KTN, DP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN(3b).22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2288/TTG-ĐMDN ngày 13/12/2010 bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty Giấy Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.197

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123