Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2269/VPCP-V.I về việc vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Văn phòng đại diện Công ty Golden Rock, thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2269/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 02/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2269/VPCP-V.I
V/v vụ án xảy ra tại VPĐD Công ty Golden Rock, TP.Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Thương mại;
- Bộ Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét Báo cáo của Bộ Thương mại (số 0259/TM-KV1 ngày 11 tháng 1 năm 2007 và số 0769/BTM-KV1 ngày 2 tháng 5 năm 2007) và của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (số 1457/UBND-TM ngày 13 tháng 3 năm 2007) về vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Văn phòng đại diện Công ty Golden Rock, thành phố Hồ Chí Minh; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Bộ Thương mại rà soát lại các quy định của pháp luật về văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những điểm còn sơ hở dễ bị lợi dụng, nhất là các quy định về điều kiện thành lập, hoạt động và chế tài xử lý đối với văn phòng đại diện.

- Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, hoạt động kinh doanh tiền tệ, vàng trên mạng và hoạt động bán hàng đa cấp, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng phối hợp với cơ quan điều tra thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 25/VPCP-V.I ngày 3 tháng 1 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc; các Vụ: KTTH, TH, Website CP,
- Lưu: VT, V.I (3). LT.16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2269/VPCP-V.I về việc vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Văn phòng đại diện Công ty Golden Rock, thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.838
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224