Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2265 TC/TCT ngày 04/03/2004 của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế TNDN do tái đầu tư của Công ty giầy Lạc Cường

Số hiệu: 2265TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 04/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2265 TC/TCT
V/v hoàn thuế TNDN do tái đầu tư của Công ty giày Lạc Cường

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2004

                                               

                                                Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1923/CT-ĐTNN ngày 16/12/2003 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai và hồ sơ về việc hoàn thuế TNDN do tái đầu tư của Công ty giày Lạc Cường. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 51 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ thì: Nhà ĐTNN dùng lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư ở Việt Nam để tái đầu tư và dự án đang thực hiện hoặc đầu tư vào dự án mới theo luật ĐTNN được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số thuế TNDN đã nộp của số lợi nhuận tái đầu tư.

Trường hợp của Công ty giày Lạc Cường, trong các năm 1997 và 1998 có vay của Công ty Sport Gear Co., Ltd (là đối tác nước ngoài trong Công ty) để tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất theo các Giấy phép điều chỉnh số 467/GPĐC2 ngày 11/7/1997 và 4678/GPĐC4 ngày 24/7/1998. Sau đó Công ty sử dụng lợi nhuận được chia của các năm 1999, 2000 để trả nợ tiền vay để tăng vốn đầu tư của các năm trước và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận theo văn bản số 7005 BKH/ĐTNN ngày 17/11/2003.

Theo ý kiến của Bộ Tài chính thì trường hợp của Công ty sử dụng khoản lợi nhuận của các năm 1999, 2000 là để trả nợ cho các khoản đã vay và đã sử dụng từ các năm trước vì vậy đây không phải là khoản lợi nhuận để đầu tư vào dự án đang thực hiện hay dự án mới như đã quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nêu trên. Do đó khoản lợi nhuận này không thuộc đối tượng được hoàn thuế TNDN do tái đầu tư theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đề nghị quý Bộ có ý kiến cụ thể về vấn đề này./.

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2265 TC/TCT ngày 04/03/2004 của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế TNDN do tái đầu tư của Công ty giầy Lạc Cường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.089
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126