Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2259/LĐTBXH-LĐTL về việc thời gian để tính chế độ trợ cấp mất việc làm đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2259/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2259/LĐTBXH-LĐTL
V/v thời gian để tính chế độ trợ cấp mất việc làm đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước   

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Trả lời công văn số 633/SLĐTBXH-XH-LĐTL ngày 22/6/2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Điện Biên về tính chế độ trợ cấp mất việc làm đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước, tiếp theo công văn số 1073/LĐTBXH-LĐTL ngày 08/4/2009, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đối với những người lao động được tuyển dụng vào Công ty Xây dựng và Quản lý đường bộ I tỉnh Điện Biên thì thời gian để tính chế độ trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1073/LĐTBXH-LĐTL nêu trên.

2. Đối với những người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty xây dựng quản lý đường bộ II, sau đó chuyển sang làm việc tại Công ty Xây dựng và Quản lý đường bộ I tỉnh Điện Biên theo quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động thì thời gian để tính chế độ trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ được tính từ ngày tuyển dụng vào làm việc tại Công ty quản lý đường bộ II và không bao gồm thời gian người lao động đã nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2259/LĐTBXH-LĐTL về việc thời gian để tính chế độ trợ cấp mất việc làm đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


959

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227