Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2258/VPCP-ĐMDN về việc cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và tỷ lệ cổ phần nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình-Vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2258/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 02/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2258/VPCP-ĐMDN
V/v cổ phần hóa TCT Xây dựng công trình giao thông 5 và tỷ lệ cổ phần nhà nước tại Công ty CP Công trình-Vận tải

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2088/BGTVT-TCCB ngày 18 tháng 4 năm 2007 và công văn số 2098/BGTVT-TCCB ngày 18 tháng 4 năm 2007) về việc cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần Công trình-Vận tải, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 trong năm 2007. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định tỷ lệ cổ phần do Tổng công ty Xây dựng đường thủy nắm giữ tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-TBXH;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3). 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2258/VPCP-ĐMDN về việc cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và tỷ lệ cổ phần nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình-Vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.693
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78