Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2250/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thực hiện Nghị định số 108/2008/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2250/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2250/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 108/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan Lạng Sơn

Trả lời công văn số 402/HQLS-NV không ghi ngày, tháng 03/2009 của Cục Hải quan Lạng Sơn báo cáo vướng mắc thực hiện Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng hóa chất thứ nhất thuộc danh mục hóa chất phải khai báo, từ 01/04/2009 chưa có Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu của Cục Hóa chất (theo công văn số 2327/BCT-HC ngày 25/03/2009), cơ quan hải quan chưa được làm thủ tục đối với các lô hàng hóa chất nhập khẩu tiếp theo thuộc danh mục hóa chất phải khai báo.

2. Doanh nghiệp ký hợp đồng với số lượng lớn, nhập khẩu nhiều lần trong thời gian dài, đã chủ động khai báo trước với Bộ Công Thương trước khi nhập khẩu, khi doanh nghiệp xuất trình Giấy xác nhận khai báo hóa chất của Bộ Công Thương thì cơ quan hải quan phải lập Phiếu theo dõi trừ lùi lượng hóa chất nhập khẩu theo số lượng ghi tại hợp đồng và theo Giấy xác nhận khai báo hóa chất cho doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu hóa chất thuộc danh mục phải khai báo trước tại Chi cục này và lô hàng sau tại Chi cục khác, nhằm tránh khai báo với Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan ghi nhận để trao đổi với Bộ Công Thương để có biện pháp quản lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2250/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thực hiện Nghị định số 108/2008/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.532
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5