Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2241/TCT-CS về đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc lập hóa đơn GTGT đối với hợp đồng BOT do Tổng Cục thuế ban hành

Số hiệu: 2241/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2241/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 188/CTC ngày 7/5/2008 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc lập hóa đơn GTGT đối với hợp đồng BOT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1, mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định”.

Căn cứ mục IV, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật”.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO ký hợp đồng số 23/HĐCT-CG-TL.16/2006 ngày 30/10/2006 với Công ty cổ phần xây dựng công trình Giao thông 586 nhận chuyển nhượng quyền thu cước phí tuyến đường Tỉnh lộ 16 TP. Biên Hòa, tổng giá trị hợp đồng quyết toán là: 91.943.036.000 đồng thì Công ty cổ phần xây dựng công trình Giao thông 586 phải lập hóa đơn GTGT với giá thanh toán theo giá trị hợp đồng trên.

Theo Hợp đồng số 23/HĐCT-CG-TL.16/2006 ngày 30/10/2006, số tiền phí thu được từ ngày 06/12/2005 đến ngày bàn giao thu phí chính thức là doanh thu của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO và Công ty phải lập hóa đơn GTGT cho công ty 586.

Công ty cổ phần xây dựng công trình Giao thông 586 lập hóa đơn GTGT chậm so với quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

Đối với Công ty cổ phần phát triển Cường Thuận IDICO khi nhận được hóa đơn GTGT do Công ty cổ phần xây dựng công trình Giao thông 586 giao cho thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết và hướng dẫn doanh nghiệp theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO;
- Công ty xây dựng công trình Giao thông 586;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh (để hướng dẫn thực hiện);
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2241/TCT-CS về đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc lập hóa đơn GTGT đối với hợp đồng BOT do Tổng Cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49