Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2228TCT/NV2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 19/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2228 TCT/NV2
V/v: Thuế TNDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2001

Kính gửi: Sở giao thông vận tải Đồng Nai

Trả lời công văn số 200/CV-GTVT ngày 1/6/2001 của Sở giao thông vận tải Đồng Nai về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2 Phần B Thông tư số 06 TC/TCDN ngày 24/02/1997 của Bộ Tài chính thì: Các doanh nghiệp công ích phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung (nếu có).

Các doanh nghiệp công ích có thu nhập cao thì ngoài việc nộp thuế TNDN theo thuế suất ổn định, phần thu nhập còn lại cao hơn 12% vốn chủ sở hữu hiện có tại thời điểm quyết toán phải nộp thuế lợi tức bổ sung với thuế suất 25%. Giá trị vốn chủ sở hữu được xác định như sau:

a/ Đối với các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính: Nguồn vốn chủ sở hữu để làm căn cứ xác định thuế TNDN bổ sung bao gồm:

- Nguồn vốn kinh doanh.

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Chênh lệch tỷ giá

- Lợi nhuận chưa phân phối

- Nguồn vốn đầu tư XDCB

- Các quỹ hình thành lợi nhuận sau thuế (trừ quỹ khen thưởng, phúc lợi)

b/ Đối với các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giá trị vốn chủ sở hữu được xác định như sau:

- Nguồn vốn kinh doanh

- Chênh lệch tỷ giá và đánh giá lại tài sản

- Các quỹ hình thành từ lợi nhuận sau thuế (trừ quỹ khen thưởng và phúc lợi)

- Lãi chưa phân phối

Cách xác định từng chỉ tiêu: (Số dư đầu ký + Số dư cuối kỳ) : 2

Đối với các hộ kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế toán theo Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT và Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT chưa xác định được vốn chủ sở hữu thì tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập bổ sung.

Tổng cục Thuế thông báo để Sở giao thông vận tải Đồng Nai biết và hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2228TCT/NV2 ngày 19/06/2001 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.149

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!