Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2222/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 09/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2222/VPCP-KTN
V/v tình hình hoạt động của Hợp đồng hợp tác kinh doanh dịch vụ điện thoại giao thức Internet của Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- Công ty Viễn thông quân đội (VIETTEL).

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1089/BGTVT-TC ngày 2 tháng 3 năm 2009) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1840/BKH-KCHT&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2009); của Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn số 697/BTTTT-KHTC ngày 23 tháng 3 năm 2009); Bộ Tài chính (công văn số 4717/BTC-TCDN ngày 31 tháng 3 năm 2009); của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (công văn số 879/KTTKTC ngày 20 tháng 3 năm 2009); Công ty Viễn thông quân đội VIETTEL (công văn số 663/TCT-KD ngày 16 tháng 3 năm 2009) về tình hình hoạt động của Hợp đồng hợp tác kinh doanh dịch vụ điện thoại giao thức Internet - VOIP của Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) khẩn trương giải quyết tranh chấp với Công ty Universal Telecom Services (UTS-Hoa Kỳ) trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty VISHIPEL và không ảnh hưởng tới nhiệm vụ công ích được giao.

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công ty viễn thông quân đội VIETTEL phối hợp xem xét hỗ trợ Công ty VISHIPEL trong việc khoanh khoản nợ cước kết nối trong khoảng thời gian phù hợp (cụ thể do các doanh nghiệp bàn bạc thống nhất) nhằm tạo điều kiện cho Công ty VISHIPEL có thời gian tập trung giải quyết tranh chấp với Công ty UTS và không làm ảnh hưởng các nhiệm vụ công ích của Công ty VISHIPEL…        

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TTTT, TP, NG;
- Công ty VISHIPEL;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ, Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Phạm Văn Phượng   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2222/VPCP-KTN ngày 09/04/2009 tình hình hoạt động của Hợp đồng hợp tác kinh doanh dịch vụ điện thoại giao thức Internet của Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.135

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14