Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2220/LĐTBXH-TL về xếp hạng công ty cổ phần do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Số hiệu: 2220/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 26/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2220/LĐTBXH-TL
V/v: xếp hạng công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam

Trả lời công văn số 579/CTN-TCLĐ ngày 09/06/2007 của Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại khoản 2, mục IV Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước thì các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác khi vận dụng các quy định tại Thông tư này thì phải thực hiện đúng quy định về xếp hạng và xếp lương theo quy định tại Thông tư này. Riêng các doanh nghiệp thuộc các thành phần khác thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký với liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hoặc trình cơ quan nhà nước quyết định hạng theo quy định của Thông tư này.

Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể việc vận dụng xếp hạng đối với những công ty cổ phần có vốn Nhà nước đang vận dụng xếp lương như công ty nhà nước thì tạm thời vận dụng Thông tư liên tịch số 23/2005/TT-BLĐTBXH-BTC để định hạng và xếp lương cho các chức danh quản lý. Đối với công ty cổ phần có phần vốn nhà nước chi phối thì phải có ý kiến của đại diện chủ sở hữu vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần trước khi Hội đồng quản trị công ty ra quyết định xếp hạng công ty.

2/ Tại Khoản 1, Mục II Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên có quy định: “đối với công ty thành lập mới thì sử dụng tiêu chuẩn xếp hạng đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành để tạm thời định vào hạng II hoặc hạng III và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Sau 01 năm kể từ ngày xếp hạng tạm thời phải thực hiện việc định hạng để xếp hạng chính thức”.

Vì vậy, việc các công ty cổ phần thuộc Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam đã được xếp hạng tạm thời 01 năm thì có thể lấy kết quả sản xuất, kinh doanh của năm hoạt động và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm tiếp theo để làm căn cứ tính điểm xếp hạng chính thức.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TLTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2220/LĐTBXH-TL về xếp hạng công ty cổ phần do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.291
DMCA.com Protection Status