Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2217/VPCP-ĐMDN về việc chuyển giao phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2217/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 27/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2217/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển giao phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp

Xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (công văn số 315/TCT-ĐT ngày 09 tháng 4 năm 2007) về việc chuyển giao phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chỉ đạo thực hiện chuyển giao phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước làm đại diện chủ sở hữu như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại các công văn: số 569/VPCP-ĐMDN ngày 29 tháng 01 năm 2007 và số 636/VPCP-ĐMDN ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc cổ phần hóa Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - TBXH;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- TCT cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam; VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; các Vụ: TH, KTTH, CN, V.I;
- Lưu VT, ĐMDN (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2217/VPCP-ĐMDN về việc chuyển giao phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.671
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77