Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2205/VPCP-CN về việc cơ chế quản lý Đô thị mới Vạn tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2205/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2205/VPCP-CN
V/v cơ chế quản lý Đô thị mới Vạn tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 24/UBND-CNXD ngày 05 tháng 01 năm 2007; của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất tại văn bản số 99/BQL ngày 22 tháng 01 năm 2007; ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 486/BXD-KTQH ngày 15 tháng 3 năm 2007, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 934/BKH-KCHT&ĐT ngày 09 tháng 2 năm 2007, của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 372/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 26 tháng 01 năm 2007 về cơ chế quản lý Đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất thuộc Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
-TTCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các vụ: KTTH, NN, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu VT, CN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2205/VPCP-CN về việc cơ chế quản lý Đô thị mới Vạn tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.902
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118