Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2202/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế hướng thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng vốn góp và bán doanh nghiệp tư nhân

Số hiệu: 2202/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2202/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp và bán DNTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế thành Phố hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3922/CT-TTHT ngày 25/4/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế thu nhập cá nhân đối với các Khoản thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng vốn góp và bán doanh nghiệp tư nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục I, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (sau đây gọi tắt là thuế thu nhập cá nhân), Mục V, phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thì:

1. Khoản thu nhập phát sinh của cá nhân do chuyển nhượng vốn góp của mình trong Công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH) cho cá nhân khác là thu nhập tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân.

2. Khoản thu nhập phát sinh của chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) khi bán DNTN cho cá nhân khác là thu nhập của doanh nghiệp tư nhân nên thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Luật sư Hồ Minh Hiệp;
- Lưu: VT, PCCS, DNK, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 


Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2202/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế hướng thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng vốn góp và bán doanh nghiệp tư nhân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.030

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182