Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2200/TTg-ĐMDN về việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2009-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2200/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 10/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2200/TTg-ĐMDN
V/v sắp xếp DNNN thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2009-2010

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (công văn số 48/TTr-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009) về việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2009-2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Công ty Đăng kiểm xe cơ giới, Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình và Công ty Lâm nghiệp Đình Lập.

2. Việc sắp xếp Công ty Vật tư tổng hợp Lạng Sơn và Công ty Cơ khí và Cơ điện thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2007 về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và công văn số 2380/VPCP-ĐMDN ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh hình thức sắp xếp Công ty Vật tư tổng hợp Lạng Sơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng nhà nước VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, KTN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Sinh Hùng  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2200/TTg-ĐMDN về việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2009-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.602
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33