Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2198/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2198/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số:  2198/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày  10 tháng 6  năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 1307/CT-TT ngày 8/4/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Định về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Cơ sở kinh doanh năm 2005 đang trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng không nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, đến năm 2007 Cơ quan thuế kiểm tra phát hiện thì không xử lý về hành vi trốn thuế mà xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Đồng thời, Cục thuế làm rõ trách nhiệm của bộ phận có liên quan trong việc không phá thiện kịp thời việc nộp chậm hồ sơ quyết toán thuế của cơ sở kinh doanh để xử lý theo quy định.

 2. Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong trường hợp cơ sở kinh doanh đang được ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2005, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2703/TCT-PCCS ngày 31/7/2006 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn xử lý một số trường hợp cụ thể (bản photo copy kèm theo).

3. Năm 2007, cơ quan thuế kiểm tra phát hiện năm 2006 có khoản doanh thu của những công trình XDCB công ty chưa hạch toán vào sổ sách kế  toán làm giảm lỗ nhưng cũng chưa phát sinh thu nhập chịu thuế nên không có số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì phần thu nhập tăng thêm qua kiểm tra phát hiện không bị xử lý truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp mà bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2198/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.196
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231