Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2180/BXD-ĐMDN công bố thông tin tổ chức bán cổ phần lần đầu Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2180/BXD-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 08/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2180/BXD-ĐMDN
V/v: Công bố thông tin tổ chức bán cổ phần lần đầu Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng công ty Sông Hồng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản 1875/TCT-HĐQT ngày 25/09/2009 của Tổng công ty Sông Hồng (kèm theo Biên bản làm việc giữa Tổng công ty Sông Hồng với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt ngày 23/9/2009 về đấu giá lần đầu cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng), đề nghị Bộ cho phép Tổng công ty Sông Hồng được tiếp tục thực hiện Quyết định số 1126/QĐ-BXD ngày 15/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố giá trị Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng để công bố thông tin và tổ chức bán cổ phần lần đầu ra công chúng qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quyết định số 1126/QĐ-BXD ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố giá trị doanh nghiệp Tổng công ty Sông Hồng tại thời điểm 0h ngày 01/1/2007 là cơ sở pháp lý thực hiện cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng.

Giá khởi điểm cho việc bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng dựa trên giá trị doanh nghiệp được công bố tại Quyết định số 1126/QĐ-BXD ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, và có tính đến giá trị Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng tại thời điểm 1/1/2009 đúng như quy định tại điểm 1 điều 2 Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng. Giá khởi điểm cho việc đấu giá lần đầu Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng cũng tính đến tiềm năng phát triển của Tổng công ty sau khi chuyển thành công ty cổ phần.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Tổng công ty Sông Hồng phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công bố thông tin, tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Công ty CP chứng khoán Bảo Việt;
- Lưu: VP, Ban ĐM&PTDN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2180/BXD-ĐMDN công bố thông tin tổ chức bán cổ phần lần đầu Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.548
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37