Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2173TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 08/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2173TCT/DNK
V/v: Trả lời về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 3276/ CT.TH- XLDL ngày 27/5/2005 của Cục thuế về việc hộ kinh doanh trực thuộc xin mua hóa đơn tài chính; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 1.1 Thông tư số 99/2003 ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn thì thủ tục mua hóa đơn lần đầu đối với hộ kinh doanh phải có giấy chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy.

Trường hợp hộ kinh doanh Tuấn Anh mở cơ sở kinh doanh ở tỉnh Bình Dương nộp thuế khoán ổn định đồng thời hộ kinh doanh này đã có cơ sở kinh doanh Hiệp Phú ở TP. Hồ Chí Minh đã được Cục thuế TP. Hồ Chí Minh cấp mã số thuế 0301628824 (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế) đồng thời cấp mã số thuế 0301628824-001 (không được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế) cho cơ sở trực thuộc tại tỉnh Bình Dương, Hộ kinh doanh đã kê khai đăng ký nộp thuế ở tỉnh Bình Dương đã được Cục thuế quản lý thu theo hộ cá thể nộp thuế khoán. Đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương căn cứ vào giấy thông báo cấp mã số thuế của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh cho hộ kinh doanh Tuấn Anh thay thế giấy chứng nhận đăng ký thuế để bán hóa đơn cho hộ kinh doanh Tuấn Anh; hướng dẫn hộ kinh doanh quản lý, sử dụng và quyết toán hóa đơn theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2173 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc hộ kinh doanh trực thuộc xin mua hóa đơn tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.584

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!