Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2171/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Thị Dung
Ngày ban hành: 21/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2171/BNN-HTQT
V/v: Bổ sung doanh nghiệp đề nghị kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thú y

Căn cứ công văn số 1906/BNN-HTQT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo các doanh nghiệp sản xuất chế biến bột cá dầu cá xuất khẩu sang Trung Quốc, quý Cục đã thành lập 02 đoàn kiểm tra do Ông Nguyễn Văn Đông - Phó cục trưởng và Bà Trường Thị Kim Dung lần lượt làm trưởng đoàn thực hiện kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y của các doanh nghiệp.

Do các doanh nghiệp nhận được các thông tin muộn, tới nay mới kịp đăng ký với Bộ, để tạo điều kiện về thời gian cho các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục tham gia xuất khẩu sang Trung Quốc, cũng là một trong những biện pháp làm giảm tỷ suất nhập siêu của Việt Nam, đề nghị quý Cục bổ sung các doanh nghiệp sau đây vào danh sách các doanh nghiệp kiểm tra trong thời gian hai đoàn công tác đang triển khai đợt này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi kèm theo danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột cá (bổ sung) để quý Cục triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Diệp Kỉnh Tần (b/c);
- Ô.Đông (trưởng đoàn công tác);
- B. Dung (trưởng đoàn công tác);
- Văn phòng SPS Việt Nam (p/h);
- Các DN có tên trong danh sách;
- Lưu: VT; HTQT (vth).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2171/BNN-HTQT ngày 21/04/2011 về bổ sung doanh nghiệp đề nghị kiểm tra điều kiện vệ sinh thú do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.104

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123