Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2164/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với trả lại vốn góp bằng tài sản do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2164/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2164/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Cục Thuế tỉnh Long An

 

Trả lời Công văn số 1694/CT-TTHT ngày 12/10/2007 và công văn số 552/CT-TTHT ngày 14/4/2008 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh; công văn số 1712/CT-THNVDT ngày 9/4/2008 của Cục thuế tỉnh Long An về chính sách thuế GTGT đối với trả lại vốn góp bằng tài sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp trả lại vốn góp cho tổ chức, cá nhân bằng chính những tài sản mà tổ chức, cá nhân đã dùng để góp vốn vào cơ sở kinh doanh

Tại điểm 5.18 mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

a) Bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh:

a.1. Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp tài sản góp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hóa đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì trị giá vốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hóa đơn bao gồm cả thuế GTGT; Bên nhận vốn góp không được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua tài sản của bên góp vốn”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp cơ sở kinh doanh (doanh nghiệp, hợp tác xã) trả lại một phần vốn góp cho các thành viên, xã viên bằng chính những tài sản mà trước đây họ đã dùng để góp vốn vào cơ sở kinh doanh và cơ sở kinh doanh đã làm thủ tục chuyển sang tên của cơ sở kinh doanh thì khi trả lại tài sản cho các thành viên góp vốn, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn GTGT cho từng tài sản, trên hóa đơn ghi rõ tên tài sản (đặc điểm của tài sản), giá trị còn lại đã được Hội đồng thanh lý tài sản đánh giá và ghi rõ tên chủ của tài sản đã ký hợp đồng góp vốn trước đây, dòng thuế GTGT không ghi, gạch chéo; hóa đơn chỉ có giá trị để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu và để chủ sở hữu tài sản nộp lệ phí trước bạ và đăng ký quyền sở hữu tài sản và để cơ sở kinh doanh hạch toán giảm tài sản và ghi giảm vốn góp của thành viên, xã viên.

2. Trường hợp trả lại vốn góp bằng tài sản do cơ sở kinh doanh mua

Tại đoạn thứ 2 Điểm 2.7 mục II phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Đối với tài sản cố định mua vào để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, nay chuyển sang mục đích sử dụng ngoài mục đích sản xuất kinh doanh (kể cả trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền đền bù về tài sản cố định trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền) thì cơ sở kinh doanh có tài sản cố định chuyển mục đích phải kê khai, nộp thuế GTGT trên phần giá trị còn lại hoặc giá trị chưa phân bổ trên sổ kế toán của tài sản cố định đã chuyển mục đích sử dụng hoặc được đền bù nêu trên”.

Theo đó, trường hợp cơ sở kinh doanh (doanh nghiệp, hợp tác xã) trả lại một phần vốn góp cho các thành viên, xã viên bằng những tài sản do cơ sở kinh doanh mua sắm và đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì cơ sở kinh doanh phải xuất hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT đầu ra và nộp thuế theo quy định trên phần giá trị còn lại hoặc giá trị chưa phân bổ trên sổ kế toán của TSCĐ đã chuyển mục đích sử dụng. Thành viên góp vốn, xã viên, được nhận lại vốn góp bằng tài sản phải nộp lệ phí trước bạ và đăng ký quyền sở hữu tài sản.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;;
- Lưu: VT, CS (3b).10

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2164/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với trả lại vốn góp bằng tài sản do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.991
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41