Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2156/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ đối với người lao động khi chuyển quyền quản lý doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2156/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2156/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ đối với người lao động khi chuyển quyền quản lý doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Lăk

Trả lời Công văn số 789/LĐTBXH-QLLĐ&DN ngày 27/5/2008 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Điều 31 Bộ luật Lao động quy định: trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với người lao động.

Như vậy, khi điều chuyển nguyên trạng Công trình thủy lợi Đăk Minh cho Công ty Cao su Đăk Lăk thì người sử dụng lao động của Công ty cao su Đăk Lăk có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động mà người lao động đã giao kết với người sử dụng lao động của Công trình thủy lợi Đăk Minh.

Trường hợp người lao động và Công ty cao su Đăk Lăk muốn thay đổi nội dung hợp đồng lao động hoặc thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới thì thực hiện theo quy định tại Điều 33 Bộ luật Lao động.

2. Khi chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động của Công ty cao su Đăk Lăk có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động. Thời gian làm cơ sở để tính chế độ trợ cấp thôi việc gồm cả thời gian người lao động đã làm việc tại Công trình thủy lợi Đăk Minh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, gửi quý Sở hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huỳnh Thị Nhân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐ-TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2156/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ đối với người lao động khi chuyển quyền quản lý doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.186
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240