Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2122/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 03/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số 2122/BXD-QLN
V/v. Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5208/SKHĐT-DN ngày 27/8/2007 và 5801/SKHĐT-DN ngày 18/9/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản của Công ty TNHH 00I00 City Ent Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp được thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 được phép đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. Đối với ngành nghề kinh doanh có Điều kiện như kinh doanh bất động sản phải đảm bảo các Điều kiện theo quy định tại Điều 8 và phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 9, Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản.

Luật Doanh nghiệp và Luật Kinh doanh bất động sản không quy định doanh nghiệp khi xin Điều chỉnh bổ sung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải Điều chỉnh Mục tiêu cho hoạt động dự án tương ứng với ngành nghề mà doanh nghiệp xin bổ sung.

Về trường hợp xin Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH 00I00 Citi Ent Việt Nam như đã đề cập trong công văn nêu trên của Quý Sở có liên quan đến Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Kinh doanh bất động sản, vì vậy Bộ Xây dựng đề nghị Quý Sở tham khảo thêm ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&ĐT;
- Vụ Xây lắp (BXD);
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2122/BXD-QLN ngày 03/10/2007 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp do Bộ xây dựng ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.904

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!