Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2108/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2108/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2108/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 179/CT-TT&HT ngày 30/01/2008 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế quy định: “Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp xuất khẩu toàn bộ sản phẩm hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế”.

Tại điểm 9 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới (ngày 11 tháng 1 năm 2007) mà có thu nhập từ hoạt động kinh doanh (trừ hoạt động dệt, may) đang hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theo quy định tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước, về thuế TNDN và văn bản pháp luật về đầu tư thì tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại các văn bản pháp luật trên nhưng thời gian được hưởng ưu đãi không quá năm 2011”.

Căn cứ các quy định nêu trên, vướng mắc của Cục Thuế về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp chế xuất hoạt động trong Khu công nghiệp được giải đáp như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong Khu công nghiệp nếu thực tế đáp ứng điều kiện xuất khẩu 100% sản phẩm thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp chế xuất nhưng không quá năm 2011.

- Trường hợp doanh nghiệp sản xuất thành lập trong Khu công nghiệp thực tế có bán sản phẩm cho thị trường nội địa là chưa đáp ứng điều kiện xuất khẩu 100% sản phẩm nên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp này chỉ được ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện cơ sở sản xuất mới thành lập trong Khu công nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết và căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty TNHH Takahata Precision để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2108/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.534
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234