Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2107/VPCP-ĐMDN về việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2107/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 02/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2107/VPCP-ĐMDN
V/v sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Hưng Yên

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (công văn số 396/UBND-KTTH ngày 18 tháng 3 năm 2009) về việc sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý chuyển các Công ty: Xổ số kiến thiết Hưng Yên, Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên, Khai thác công trình thủy lợi thành phố Hưng Yên, Công ty cấp nước Hưng Yên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo cổ phần hóa Xí nghiệp In Báo Hưng Yên theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2107/VPCP-ĐMDN về việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


848
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55