Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2104/VPCP-ĐMDN chuyển Công ty Phát triển khu công nghiệp Biên Hòa thành Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2104/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 31/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2104/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển Công ty Phát triển khu công nghiệp Biên Hòa thành TCT Phát triển khu công nghiệp

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (tờ trình số 931/TTr-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2010) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 3171/BTC-TCDN ngày 16 tháng 3 năm 2010) và Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1782/BKH-PTDN ngày 19 tháng 3 năm 2010) về việc chuyển Công ty Phát triển khu công nghiệp Biên Hòa thành Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển Công ty Phát triển khu công nghiệp Biên Hòa thành Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là đại diện chủ sở hữu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định việc chuyển đổi theo đúng quy định hiện hành và thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ của Tổng công ty này vào thời điểm phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo ĐMPTDN;
- Công ty Phát triển KCN Biên Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN: Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TH, KTN, TKBT;
- Lưu: T, ĐMDN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2104/VPCP-ĐMDN chuyển Công ty Phát triển khu công nghiệp Biên Hòa thành Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


998
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.227.92