Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2101/KK-TCT năm 2019 về thống nhất thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa Sở Kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2101/KK-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày ban hành: 24/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2101/KK-TCT
V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Hưng Phát

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 3863/VPCP-ĐMDN ngày 9/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Hưng Phát (sau đây gọi là Công ty) gửi đến Cổng thông tin điện tử của Chính phủ về việc không thống nhất thông tin giữa Sở Kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vướng mắc của Công ty là việc các giao dịch thay đổi thông tin xảy ra lỗi khi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh truyền sang Hệ thống thông tin đăng ký thuế, dẫn tới việc thông tin của người đại diện theo pháp luật không đng nhất trên Hệ thống của cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hiện nay, Tổng cc Thuế đã phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý, khắc phục lỗi trên Hệ thống ứng dụng và cập nhật thông tin thay đổi của Công ty theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi ngày 11/01/2019.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ ĐMDN) để báo cáo;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Cục Quản lý ĐKKD, B
KHĐT;
- Cục Thuế TP H
à Nội;
- Lưu: VT, KK
(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2101/KK-TCT năm 2019 về thống nhất thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa Sở Kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


265
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.254.12