Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 21/VPCP-QHQT về Dự án “Phát triển doanh nhân Việt Nam” do Canada tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 21/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 21/VPCP-QHQT
V/v Dự án “Phát triển doanh nhân Việt Nam” do Canada tài trợ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9672/BKH-KTĐN ngày 17 tháng 12 năm 2009) về việc phê duyệt Dự án Phát triển Doanh nhân Việt Nam do Canada tài trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc tiếp nhận Dự án “Phát triển doanh nhân Việt Nam” với tổng vốn là 4,747 triệu Đô la Canada (tương đương 4,3 triệu USD), trong đó viện trợ không hoàn lại của Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) là 2,841 triệu Đô la Canada; Đại học Tổng hợp Saint Mary’s (Canada) đóng góp hiện vật tương đương 1,306 triệu Đô la Canada và Đại học Kinh tế Quốc dân đóng góp vốn đối ứng bằng hiện vật tương đương 600.000 Đô la Canada.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo ký văn kiện Dự án với Bên tài trợ và tổ chức triển khai theo đúng quy định hiện hành.

3. Trong quá trình triển khai, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Đại học Kinh tế Quốc dân) cần tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, phối hợp chặt chẽ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan để triển khai Dự án có hiệu quả thiết thực phục vụ các doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KGVX, ĐMDN, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 21/VPCP-QHQT ngày 04/01/2010 về Dự án “Phát triển doanh nhân Việt Nam” do Canada tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.000

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219