Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2063/VPCP-CN về việc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đầu tư xây dựng cơ sở sửa chữa tàu biển tại Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2063/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 17/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2063/VPCP-CN
V/v Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đầu tư xây dựng cơ sở sửa chữa tàu biển tại Hải Phòng

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải;
- Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam.

 

Về đề nghị của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (các văn bản số 110/CV-KHĐT ngày 23/1/2007 và số 376/CV-KHĐT ngày 5/4/2007), ý kiến của các Bộ: Giao thông Vận tải (văn bản số 1032/BGTVT-KHĐT ngày 28/2/2007), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1164/BKH-KCHT&ĐT ngày 15/2/2007) và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (văn bản số 1702/UBND-CN ngày 2/4/2007) về việc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đầu tư xây dựng cơ sở sửa chữa tàu biển tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

- Chấp thuận về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở sửa chữa tàu biển của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô như đề nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

- Giao Bộ Giao thông Vận tải cập nhật dự án trên vào Quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, trình duyệt theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CN;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3b), 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2063/VPCP-CN về việc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đầu tư xây dựng cơ sở sửa chữa tàu biển tại Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.825
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106