Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2060/TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2060/TCT/PCCS

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2060 TCT/PCCS NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ VIỆC MIỄN GIẢM THUẾ TNDN

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 5509/CT-CN ngày 16/5/2005 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc thực hiện miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 1.1b Mục II Phần B Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước quy định: “Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập theo dự án đầu tư có thu nhập chịu thuế ngay từ năm hoàn thành đầu tư đưa vào sản xuất, kinh doanh nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm đầu dưới 6 tháng thì doanh nghiệp có thể đăng ký thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địa phương bắt đầu từ năm tiếp sau”.

- Điểm 1 Mục I Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Điểm 1.2 Mục IV Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đều hướng dẫn việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo kỳ tính thuế là năm dương lịch (bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm) và năm xác định các Khoản được ưu đãi về thuế TNDN được tính theo năm quyết toán thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh được áp dụng kỳ tính thuế là năm tài chính khác với năm dương lịch thì việc quyết toán thuế thực hiện theo năm tài chính.

- Tại Điểm 1.2 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC quy định: “Được miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A hoặc sử dụng nhiều lao động”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần sơn

ÁĐông là doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá đáp ứng Điều kiện lao động thì sẽ được miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo. Năm áp dụng miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là năm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Vậy Công ty thành lập ngày 16/8/2000, thời gian năm đầu tiên hoạt động dưới 6 tháng nếu Công ty đăng ký miễn thuế bắt đầu từ năm 2001 thì Công ty sẽ được miễn thuế 02 năm (năm 2001, năm 2002) và giảm 50% trong 03 năm tiếp theo (năm 2003, năm 2004, năm 2005). Thu nhập chịu thuế của năm 2000 Công ty phải kê khai nộp thuế theo quy định. Trường hợp Công ty không đăng ký miễn thuế từ năm 2001 thì năm miễn giảm thuế bắt đầu từ năm 2000 và Công ty sẽ được miễn thuế 02 năm (năm 2000, năm 2001) và giảm 50% trong 03 năm tiếp theo (năm 2002, năm 2003, năm 2004).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và đề nghị Cục thuế thực hiện theo đúng quy định.

Phạm Duy Khương

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn của Bộ tài chính - tổng cục thuế số 2060/TCT/PCCS ngày 28 tháng 6 ngày 28/06/2005 về việc miễn giảm thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.760

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!