Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2049/TCT-PCCS về việc chính sách miễn tiền thuê đất đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2049/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 2049/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 617/CT-TTHT ngày 16/1/2007 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách miễn tiền thuê đất đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa không được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất.

Tại Điểm 1 Mục IV Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước số 03/1998/QH10 hướng dẫn: “Đối với doanh nghiệp Nhà nước sau khi chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP và doanh nghiệp Nhà nước giao cho tập thể người lao động, bán cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP , mà doanh nghiệp mới thành lập vẫn thực hiện sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất mà doanh nghiệp Nhà nước đã thuê của Nhà nước trước đây thì không được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp khi thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp mới thành lập có thuê thêm đất của Nhà nước để mở rộng sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp chỉ được miễn tiền thuê đất theo hướng dẫn tại Thông tư này cho phần diện tích mới thuê thêm để mở rộng sản xuất, kinh doanh”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Công ty cổ phần cơ khí Thủ Đức trước đây là doanh nghiệp Nhà nước đã thuê đất của Nhà nước để thực hiện sản xuất kinh doanh nay chuyển sang cổ phần hóa vẫn thực hiện sản xuất kinh doanh trên phần diện tích đất thuê trước đây mà không thuê thêm đất của Nhà nước thì không được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP. Trường hợp thời gian miễn tiền thuê đất của doanh nghiệp Nhà nước vẫn còn thì Công ty cổ phần cơ khí Thủ Đức được miễn tiền thuê đất cho thời gian còn lại.

2. Theo Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên quy định quy tắc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau: “Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuế đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư. Theo quy định này, trường hợp công ty vừa hoạt động trong lĩnh vực được miễn tiền thuê đất, vừa hoạt động trong lĩnh không được miễn tiền thuê đất thì diện tích đất được miễn tiền thuê đất là diện tích đất để thực hiện dự án được miễn tiền thuê đất theo quy định.

3. Thời điểm để xác định thời gian miễn tiền thuê đất:

- Nếu sau khi cổ phần hóa, doanh nghiệp có dự án mới đủ điều kiện ưu đãi tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì thời điểm được miễn giảm “kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động” theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP.

- Nếu doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa có thuê thêm đất để sản xuất kinh doanh thỏa mãn các điều kiện ưu đãi tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì được miễn, giảm tiền thuê đất thuê thêm kể từ khi ký hợp đồng thuê đất.

4. Ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư:

Theo Khoản 1, Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định thì Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 có hiệu lực thi hành thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC;

- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2049/TCT-PCCS về việc chính sách miễn tiền thuê đất đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.471
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202