Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2047/LĐTBXH-LĐTL về việc quỹ tiền lương năm 2008 của Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2047/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 11/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2047/LĐTBXH-LĐTL
V/v quỹ tiền lương năm 2008 của Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN.

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Trả lời công văn số 3354/BGTVT-TTCB ngày 22 tháng 5 năm 2008 của quý Bộ về việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung để tính quỹ tiền lương năm 2008 của Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, sau khi xem xét, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trong giai đoạn đầu mới thành lập, Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam chưa có đủ các yếu tố để xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước và Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước. Vì vậy, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, cho phép Công ty áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung để tính quỹ lương năm 2008 bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Bộ được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2047/LĐTBXH-LĐTL về việc quỹ tiền lương năm 2008 của Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.150
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122