Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2044TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Đình Quang
Ngày ban hành: 07/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2044 TCT/PCCS
V/v ưu đãi đối với DNNN chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Tổng Công ty cơ điện xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi

Trả lời công văn số 193/2003/CV-TCT ngày 21 tháng 4 năm 2004 của Tổng Công ty cơ điện xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi hỏi về ưu đãi thuế đối với việc chuyển Công ty cổ phần nồi hơi Việt Nam từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc ưu đãi thuế đối với Công ty nồi hơi Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần, Tổng cục Thuế đã có công văn số 641 TCT/PCCS ngày 11 tháng 3 năm 2004 trả lời cho đơn vị.

2. Về thủ tục ưu đãi miễn giảm thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính như sau: “Để được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ, Doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần phải gửi cho cơ quan thu thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp (bao gồm cơ quan thuế, cơ quan Hải quan) bản sao Quyết định chuyển đổi hình thức sở hữu của cơ quan có thẩm quyền (có đóng dấu của doanh nghiệp xác định sao y bản chính) và bản tự xác định của doanh nghiệp về Điều kiện được hưởng ưu đãi, mức ưu đãi về thuế mà doanh nghiệp được hưởng”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần nồi hơi Việt Nam tự xác định mức ưu đãi về thuế phù hợp với các Điều kiện ưu đãi mà công ty đáp ứng được.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ CHÍNH SÁCH
Ngô Đình Quang

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2044 TCT/PCCS ngày 07/07/2004 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đối với DNNN chuyển thành công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.584

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!