Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2041/TTg-ĐMDN về việc điều chỉnh tiến độ sắp xếp các doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009 – 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2041/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2041/TTg-ĐMDN
V/v điều chỉnh tiến độ sắp xếp các DN trực thuộc UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009 – 2010 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (các công văn: số 70/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009, số 119/TTr-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2009, số 1929/UBND-TM ngày 01 tháng 10 năm 2009) về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009 – 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên các doanh nghiệp sau:

- Công ty Xuất nhập khẩu Thái Bình,

- Công ty Cấp nước tỉnh Thái Bình,

- Xí nghiệp In Thái Bình.

Việc cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp này sẽ thực hiện sau năm 2010 theo đúng quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo việc chuyển đổi này theo quy định hiện hành và tiếp tục thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với các công ty nói trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTN, KTTH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2041/TTg-ĐMDN về việc điều chỉnh tiến độ sắp xếp các doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009 – 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.430

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.254.47