Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2013/TCHQ-GSQL về việc tham gia ý kiến Phương án quản lý kinh doanh mặt hàng rượu, bia tại Khu Thương mại – Công nghiệp Mộc Bài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2013/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2013/TCHQ-GSQL
V/v: tham gia ý kiến Phương án quản lý kinh doanh mặt hàng rượu, bia tại Khu TM-CN Mộc Bài

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 434/HQTN-NV ngày 07/4/2009 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc tham gia ý kiến đối với Phương án quản lý kinh doanh mặt hàng rượu, bia tại Khu Thương mại – Công nghiệp (Khu TM-CN) Mộc Bài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc áp dụng chế độ cấp hạn ngạch nhập khẩu cho 02 mặt hàng rượu, bia:

Theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu thì rượu, bia không thuộc mặt hàng nhập khẩu theo hạn ngạch, giấy phép.

Theo Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ thì từ ngày 01/7/2009 việc ưu đãi miễn thuế đối với hàng hóa do khách tham quan, du lịch mua tại Khu TM-CN mang vào nội địa được bãi bỏ.

Vì vậy, không nên áp dụng chế độ cấp hạn ngạch nhập khẩu đối với 02 mặt hàng rượu, bia nhập khẩu vào Khu TM-CN Mộc Bài.

2. Để khắc phục những hạn chế như nêu tại điểm 2 văn bản số 01/PA-BQL ngày 19/02/2009 của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, yêu cầu Cục Hải quan Tây Ninh thực hiện:

- Phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài xem xét lại việc giao doanh nghiệp tự in, phát hành mã vạch; tiến hành điều tra việc móc nối giữa người bán hàng với các đầu nậu để mang hàng vào nội địa không đúng quy định, trên cơ sở đó có biện pháp xử lý đúng quy định pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cổng Khu TM-CN (kể cả tăng cường, cải tiến biện pháp kiểm tra, giám sát và bổ sung lực lượng giám sát) để phát hiện kịp thời và xử lý theo pháp luật những hành vi thu gom, chiếm dụng Giấy chứng minh nhân dân (Giấy CMND) của người khác để mua hàng miễn thuế; mua và mang hàng cho người khác; tạo số giả của Giấy CMND (kể cả việc đảo số) để được mua hàng miễn thuế và các hành vi gian lận khác.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục ĐTCBL;
- Website TCHQ;
- Lưu VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2013/TCHQ-GSQL về việc tham gia ý kiến Phương án quản lý kinh doanh mặt hàng rượu, bia tại Khu Thương mại – Công nghiệp Mộc Bài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.105
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77