Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 201/BXD-KTQH về góp ý đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 201/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 04/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 201/BXD-KTQH
V/v góp ý đồ án QHCT Khu công nghiệp Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ninh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 48/TTr- UBND ngày 07/01/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị có ý kiến về Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hoành Bồ, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi xem xét hồ sơ, thuyết minh đồ án quy hoạch gửi kèm theo; và các văn bản pháp lý gửi kèm: công văn số 934/TTg- KTN ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc “bổ sung Khu công nghiệp Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp Việt Nam”; Quyết định số 2674/QĐ- UBND ngày 30/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “phê duyệt Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”; Quyết định số 3637/QĐ- UBND ngày 17/11/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu vực phía Bắc cầu Bang và dọc trục đường Trới – Vũ Oai, huyện Hoành Bồ”; Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thống nhất trên nguyên tắc với những nội dung chính của đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hoành Bồ, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình triển khai, nếu có điều chỉnh quy hoạch về: phạm vi nghiên cứu, tính chất khu công nghiệp, cơ cấu sử dụng đất, qui mô lao động… so với đề xuất trong đồ án quy hoạch này thì cần có sự thống nhất của các cấp có thẩm quyền.

2. Khi phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hoành Bồ, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, bổ sung một số vấn đề sau:

- Qui mô của Khu công nghiệp Hoành Bồ rộng 741 ha là khá lớn, do vậy việc lựa chọn các loại hình công nghiệp phải đảm bảo đúng tính chất là Khu công nghiệp sạch – sử dụng công nghệ cao, đảm bảo sử dụng tài nguyên (quỹ đất, mặt nước) có hiệu quả, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường sinh thái khu vực Vịnh Cửa Lục.

- Tuân thủ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành về quy hoạch xây dựng khu công nghiệp: xem xét tăng tỷ trọng đất dành cho giao thông, bãi đỗ xe đảm bảo tối thiểu đạt trên 8% diện tích cả khu công nghiệp (741ha); tăng tỷ trọng đất cây xanh tập trung trong khu công nghiệp trên cơ sở bố trí dải cây xanh cách ly giữa Khu công nghiệp Hoành Bồ với Khu đô thị mới phía Tây dự kiến;

- Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa khu vực Vịnh Cửa Lục – phía Bắc thành phố Hạ Long; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đồng bộ;

- Quy hoạch xây dựng và đầu tư đồng bộ các Khu đô thị, khu nhà ở cho công nhân trong khu vực nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho cán bộ, công nhân lao động tại Khu công nghiệp Hoành Bồ trong thời gian tới.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, triển khai theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên ;
- Sở Xây dựng Quảng Ninh;
- Ban QL KKT Quảng Ninh;
- Lưu VP, Vụ KTQH(NHL-02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 201/BXD-KTQH về góp ý đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.254
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156