Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 200/TTg-ĐMDN điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 200/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 29/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 200/TTg-ĐMDN
V/v điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh 

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (các công văn số 321/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009, số 171/UBND-CN2 ngày 19 tháng 01 năm 2010) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 451/BTC-TCDN ngày 11 tháng 01 năm 2010), Giao thông vận tải (công văn số 159/BGTVT-TCCB ngày 11 tháng 01 năm 2010) về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như sau:

I. Chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

1. Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Kẻ Gỗ;

2. Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sông Rác;

3. Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Linh Cảm;

4. Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Hồng Lam;

5. Công ty Quản lý khai thác – xây dựng công trình thủy lợi Hương Sơn;

6. Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Can Lộc;

7. Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Hương Khê;

8. Công ty Cấp nước Hà Tĩnh;

9. Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh;

10. Trung tâm Đăng kiểm 38-01S.

II. Thực hiện cổ phần hóa:

1. Công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh;

2. Công ty Đầu tư xuất khẩu lao động thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

III. Sáp nhập Trung tâm Quản lý nước sạch các huyện: Can Lộc, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang vào Công ty Cấp nước Hà Tĩnh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và XH, Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TH, ĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 200/TTg-ĐMDN điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.956

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.53.118