Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1983TCT-TVQT về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1983TCT-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 22/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 1983TCT/TVQT
V/v Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2005

 

Kính gửi:

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Câu hỏi số 58:

Biên lai thu phí đảm bảo hàng hải in sẵn quá mỏng, vì vậy khi doanh nghiệp áp dụng công nghệ tin học vào thu phí, lệ phí không thực hiện được. Đề nghị Tổng cục Thuế có giải pháp khắc phục

Trả lời:

Biên lai thu phí đảm bảo hàng hải loại hiện hành được in để sử dụng cho phương pháp viết thủ công (lót giấy than), do vậy phải in trên giấy mỏng. Theo quy định tại Chế độ quản lý ấn chi thuế, các loại biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan Thuế tổ chức in ấn và bán cho các đơn vị có chức năng thu phí, lệ phí sử dụng. Để có thể ứng dụng công nghệ tin học vào thu phí, lệ phí hàng hải, cơ quan Thuế sẽ tổ chức in biên lai thu phí đảm bảo hàng hải trên các loại giấy phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: (VP,TH), TTHT, TVQT (AC), TSTK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1983TCT-TVQT về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.960
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144