Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1983/TTg-KTN về đổi tên và công năng khu công nghiệp Tàu thủy Soài Rạp, tỉnh Tiền Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1983/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1983/TTg-KTN  
V/v đổi tên và công năng KCN Tàu thủy Soài Rạp, tỉnh Tiền Giang      

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại văn bản số 4789/UBND-CN ngày 01 tháng 10 năm 2010, ý kiến của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tại văn bản số 9555/DKVN-ĐTPT ngày 21 tháng 10 năm 2010 về việc đổi tên và chức năng khu công nghiệp Tàu thủy Soài Rạp, tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đổi tên khu công nghiệp Tàu thủy Soài Rạp, tỉnh Tiền Giang thành khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan liên quan của Tỉnh tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải;
- Ban QL các KCN Tiền Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1983/TTg-KTN về đổi tên và công năng khu công nghiệp Tàu thủy Soài Rạp, tỉnh Tiền Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.284

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174