Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1971/TTg-ĐMDN về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1971/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 28/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 1971/TTg-ĐMDN
V/v phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (các công văn số: 74/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2010 và 92/TTr-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2010); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7176/BKH-PTDN ngày 08 tháng 10 năm 2010), Giao thông vận tải (công văn số 6400/BGTVT-TCCB ngày 15 tháng 9 năm 2010) và Tài chính (công văn số 12412/BTC-TCDN ngày 16 tháng 9 năm 2010) về việc phê duyệt Phương án sắp xếp các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý và Đề án chuyển đổi Đoạn quản lý đường bộ I và II Hà Giang thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển Đoạn quản lý đường bộ I và Đoạn quản lý đường bộ II Hà Giang thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang làm chủ sở hữu. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp thu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải và Tài chính tại các công văn nói trên để quyết định việc chuyển đổi này theo quy định hiện hành.

2. Đồng ý thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Hà Giang, Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường bộ I Hà Giang và Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường bộ II Hà Giang trong giai đoạn 2011-2015. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang căn cứ vào quy định hiện hành để quyết định tỷ lệ cổ phần mà Nhà nước nắm giữ khi cổ phần hóa các doanh nghiệp này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, KH&ĐT, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1971/TTg-ĐMDN về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.140

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89