Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1965/TCT-CS về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1965/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Cường
Ngày ban hành: 12/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1965/TCT-CS
V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Công ty cao su Kenda Việt Nam.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 948/CT-TTr2 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn vướng mắc liên quan đến chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp của Công ty cao su Kenda. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để có đầy đủ căn cứ pháp lý làm cơ sở nghiên cứu, trả lời, Tổng cục Thuế đề nghị:

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty cao su Kenda Việt Nam báo cáo chi tiết và tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách và thực tế thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN tại Công ty.

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai báo cáo về tình hình làm việc với Đoàn kiểm toán, có ý kiến giải trình về kết luận của đoàn kiểm toán và số thuế truy thu thuế TNDN của Công ty cao su Kenda Việt Nam nêu tại Biên bản xác nhận số liệu kiểm toán của tổ kiểm toán tại Cục Thuế Đồng Nai ngày 28/10/2010.

- Cục Thuế và Công ty bổ sung Biên bản xác nhận của Đoàn kiểm toán nhà nước ngày 5/10/2010 như đã trình bày tại công văn số 948/CT-TTr2 nêu trên; Biên bản xác nhận số liệu kiểm toán của tổ kiểm toán tại Cục Thuế Đồng Nai ngày 28/10/2010; Giấy phép lần đầu và các lần điều chỉnh; Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu và các lần điều chỉnh; các tài liệu khác có liên quan đến vướng mắc của Cục Thuế nêu tại công văn số 948/CT-TTr2 (nếu có).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Công ty cao su Kenda được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1965/TCT-CS về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.860

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57